Ny affaldsbekendtgørelse - fremtidens affaldssektor

I juni 2020 præsenterede regeringen og et bredt flertal i Folketinget en ny klimaaftale om fremtidens affaldssektor, som skal sikre en klimaneutral affaldssektor i 2030. Den nye affaldsbekendtgørelse lægger op til, at mindre affald skal brændes af, og at mere affald dermed skal genanvendes. Hos MJT Container ser vi naturligvis positivt på aftalen, der sætter gang i en grøn omstilling af affaldssektoren. Aftalen indeholder bl.a. følgende tiltag:

 • Øget og mere strømlinet affaldssortering
 • Fleksibilitet angående løsninger
 • Mere genanvendelse af plastikaffald
 • En stærk genanvendelsessektor
 • Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding

Nye krav til affaldssortering

Den nye affaldsaftale betyder f.eks., at både husholdninger og virksomheder skal sortere de samme 10 typer af affald. Der skal derfor anvendes de samme sorteringskriterier og affaldspiktogrammer for alle danskere både i hjemmet og på arbejdet. De 10 fraktioner skal således sorteres i alle kommuner, og de er henholdsvis metal, madaffald, pap, papir, glas, plast, restaffald, farligt affald, mad- & drikkekartoner samt tekstiler. Virskomheder skal senest d. 31. december 2022 anvende de samme sorteringskriterier som husholdninger til den husholdningslignende affald, der produceres i virksomhederne.

De nye sorteringskrav skal sikre, at flere materialer bliver genanvendt i stedet for, at affaldet ender ved forbrændingen. Udover at sortere det husholdningslignende affald, skal virksomheder også sortere træaffald, haveaffald samt genanvendeligt PVC-affald og farligt affald som f.eks. batterier og elektronik, som er affaldstyper, der også er egnet til materialenyttiggørelse.

Hos MJT Container bakker vi op om tiltagene om ensartet sortering og mere genanvendelse, og vi er naturligvis behjælpelige med at guide vores kunder om de nye regler. Vi har et stort udvalg af containere og affaldsløsninger, som gør det nemt at sortere affaldet korrekt. Hvis du er i tvivl om, hvad de nye ændringer betyder for dig, er du velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om den nye affaldsbekendtgørelse her.

De 10 fælles sorteringskriterier

Sorteringskrav for bygge- og anlægsaffald

Der er desuden særlige regler for håndteringen af bygge- og anlægsaffald. Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra bygge- og anlægsaffald. Derudover skal virksomheder, der producerer bygge- og anlægsaffald som minimum sortere følgende affadsfraktioner:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

I affaldsbekendtgørelsen finder du mere information om de særlige regler for bygge- og anlægsaffald. Du kan desuden finde yderligere information i vejledningen om håndtering af bygge- og anlægsaffald.