Har du styr på de svært nedbrydelige stoffer, som findes i byggeaffald?

Har du styr på de svært nedbrydelige stoffer, som findes i byggeaffald?Hvad er PCB?

I byggebranchen støder man ofte på gamle byggematerialer, som skal rives ned, skiftes ud og køres af vejen. Her kan være tale om alt lige fra træ og termoruder til beton- og murbrokker. Der er forskel på materialer alt efter, hvornår de er fra. Ser man på materialer fra 1950’erne frem til 1980’erne skal man være mere forsigtig, når det kommer til håndteringen af dem.

Tilbage i 1986 blev alt brug af PCB forbudt. PCB er en farlig miljøgift, som bl.a. findes i malingen på termoruder og i fugemasser. Disse materialer havde fantastiske egenskaber og kunne isolere, var stabilt, ikke brandfarlig og havde en god smørevne. Det var alletiders at bruge disse materialer dengang, da egenskaberne ikke kunne findes i andre materialer. Dog vidste ingen, at PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) indeholdte så mange svært nedbrydelige stoffer, som ovenikøbet var skadeligt for dig og dine omgivelser.

PCB er i dag stadig forbudt, og findes på EU’s liste over farlige stoffer. Der bliver gjort mere og mere opmærksom på dette, og EU anbefaler at fjerne alle materialer som indeholder PCB.

PCB skader dit helbred

Efterforskning på PCB viste at kemikaliet var miljøfarligt, og det blev brugt i både kølevæske, maling, fugemasse og cement. Undersøgelserne viste også, at PCB ikke blot kunne fremkalde diverse former for kræft, men også påvirke fertiliteten hos mennesker og dyr.

Disse materialer betegnes også som farligt gods, hvilket man som virksomhed skal have tilladelse til og uddannelse i at håndtere. Der er særlige regler, som gælder, når PCB-holdigt affald skal fjernes fra en byggeplads. Det er bl.a. vigtigt at affaldet frasorteres og herefter destrueres.

Hvordan skal PCB-affald håndteres?

Inden et renoverings- eller nedrivningsprojekt igangsættes skal bygherren screene hele bygningen, for at se om bygningens nuværende materialer indeholder PCB. Disse regler gælder alle bygninger, som er opført fra 1050’erne frem til 1977, og kun hvis nedrivningen eller renovationen drejer sig om mere end 10 kvm og giver mere end 1 ton byggeaffald. Dog skal bygherren, hvis screeningen viser, at der kan være PCB i bygningen, foretage en kortlægning for at identificere PCB i bygningen.

Kommunen skal have underretning om bygninger, der indeholder PCB. Dette kan også læses i byggeloven.

Din PCB ekspert – MJT Container

Hos MJT Container går vi meget op i, at vores medarbejdere har de rette uddannelser, kurser og vilkår. Vi sørger gerne for, at din virksomhed får styr på, hvordan man håndtere farligt affald som fx PCB-holdigt affald.

Tag os med på råd inden byggeprojektet starter, så er du sikker på at byggeaffaldet bliver håndteret på en miljømæssigt korrekt måde. Ring til os på tlf. 87 61 43 00, så kan vi tage en uforpligtende samtale om, hvad din virksomhed har brug for.