Et samarbejde der gør det nemmere at håndtere specialopgaver med mange typer affald

Klitte og Jensen er et tømrer- og snedkerfirma i Hinnerup, som beskæftiger sig med både totalentrepriser, tilbygninger, nybyggeri, tagrenoveringer og vinduesudskiftninger. Fælles for disse typer opgaver er, at der ofte produceres en stor mængde af forskellige typer affald, der skal sorteres og håndteres. Netop dette hjælper MJT Container med:

 

Jeg har haft nogle forskellige samarbejdspartnere i forbindelse med det her, og I har bare gjort det rigtig godt. Jeg synes, at I gør alt, hvad I kan, for at få tingene til at fungere. Finn Jensen, direktør og ejer af Klitte og Jensen.

Flere containere giver større besparelser på affaldsområdet

Inden samarbejdet med MJT Container stod Klitte og Jensen overfor dyre affaldsregninger på grund af containere med blandet affald, og derfor var det nødvendigt at overveje, hvordan man hos Klitte og Jensen kunne optimere tilgangen til affaldshåndtering. Klitte og Jensen valgte i den forbindelse at kontakte MJT Container, og det stod hurtigt klart, at der var mange penge at spare ved at sætte fokus på en øget affaldssortering. Med MJT Container som samarbejdspartner er det blevet muligt for Klitte og Jensen at sortere affaldet i mange flere forskellige fraktioner og på den måde nedsætte udgifter til affaldshåndteringen markant.

 

Sparring på byggepladserne sikrer korrekt håndtering af affald

For Klitte og Jensen har samarbejdet med MJT Container ikke kun betydet besparelser på affaldsområdet. Det er også blevet nemmere at håndtere affaldet på den mest korrekte og effektive måde:

 

Jeg har fået en, jeg kan sparre med. En jeg kan ringe til og sige "hvad gør vi her for at kunne løse den her opgave", og det betyder rigtig, rigtig meget for os. Finn Jensen, direktør og ejer af Klitte og Jensen.

 

Som tømrer- og snedkerfirma er der ofte mange forskellige affaldstyper og specialsager, der skal håndteres, og derfor vægtes fleksibilitet og sparring, når Klitte og Jensen vælger samarbejdspartnere. Muligheden for at tage ud og vurdere en konkret sag i fællesskab med MJT Container betyder, at Klitte og Jensens byggeledere kan få rådgivning om affaldssortering på byggepladserne, når behovet opstår. Der kan nemlig hurtigt opstå nye behov undervejs i projekterne, og derfor er det vigtigt for Klitte og Jensen, at der er en høj grad af fleksibilitet i samarbejdet, fordi det pludseligt kan blive nødvendigt med flere containere:

 

Når man ringer og bestiller en container til en konkret opgave, så løser I det, og det er I rigtig gode til at gøre - både med den konstruktive rådgivning, men også det økonomiske aspekt, så vi får det gjort bedst og billigst. Finn Jensen, direktør og ejer af Klitte og Jensen. 

 

Du kan læse mere om Klitte og Jensen her.