Grus

Grus er en vigtig del af de fleste byggerier og projekter i haven og består af sten og sand. Valget af grus afhænger af det enkelte projekt, da de forskellige typer grus har hver deres funktion. Stabilgrus anvendes f.eks. som det bærende element under belægning, mens støbemix bruges som et blandingsprodukt til diverse støbeopgaver.

preload spinner

Hvad er grus?

Grus findes i flere forskellige udgaver, men fælles for de forskellige typer grus er, at de overordnet set består af en blanding af småsten og sand. Grus har en vigtig funktion i diverse byggerier og haveprojekter, men hvilken type grus du har behov for afhænger af den opgave, du står overfor.

Grus varierer i grovhed, og derfor er det vigtigt først at tage stilling til, om dit projekt kræver groft eller fint grus.

Tips til at vælge det rette grus

Du finder både stabilgrus, støbemix og filtergrus hos os, og hver type grus har forskellige anvendelsesmuligheder. Vi giver dig derfor et overblik over, hvilke typer grus der anvendes til hvad.

Anvend stabilgrus som det bærende element under belægning

Stabilgrus bør altid anvendes ved anlægsprojekter som gangstier, cykelstier, veje og indkørsler som et bærende element. Brugen af stabilgrus betyder, at man undgår skader i belægningen og kørespor. Hvis du skal opføre en terrasse, skal du også anvende stabilgrus som bærelag, da stabilgrus sikrer, at underlaget ikke synker, og at fliserne bliver ved med at ligge stabilt. Stabilgrus kan desuden anvendes, hvis du har behov for at fylde huller på en grusvej.

Hvis du anvender granitskærver, sten, asfalt eller lignende som belægning, skal der lægges et lag stabilgrus under for at stabilisere. Stabilgrus er ikke kun med til at stabilisere belægningen, men fungerer også som et drænlag.

Du bør altid anvende en pladevibrator til at vibrere og komprimere stabilgruset, når det lægges, så det placeres og sætter sig korrekt, inden du påbegynder arbejdet med det lag, der skal ovenpå. Vær opmærksom på, at du derfor altid bør udlægge stabilgrus, så det overstiger den ønskede højde en smule, da stabilgrus vil sætte sig ca. 1-2 cm, når det bliver vibreret. Hvis du skal lægge et tykt lag stabilgrus, anbefaler vi, at du vibrerer over to omgange.

Mængden af stabilgrus afhænger af, hvilken belastning belægningen skal udsættes for. Generelt kan man sige, at jo større belastning, desto tykkere lag stabilgrus er der behov for. Hvis du skal bruge stabilgrus til at anlægge en terrasse, bør du lægge et lag stabilgrus på ca. 10-15 cm, men hvis det f.eks. er en indkørsel, der er tale om, skal laget være ca. 20-25 cm, da underlaget her vil være udsat for en større belastning. Vi anbefaler desuden, at du lægger et lag bundsikringssand under laget med stabilgrus, hvis der er tale om tunge køretøjer.

Hvis du ønsker et mere bæredygtigt materiale, som har den samme funktion som stabilgrus, kan du med fordel se vores udvalg af genbrugsstabil.

Brug støbemix til diverse støbeopgaver

Støbemix, også kaldet ærtegrus, fungerer som et blandingsprodukt til forskellige støbeopgaver. Det er derfor støbemix, du skal gå efter, hvis du skal støbe gulve, sokler eller fundamenter, da støbemix er ideel at anvende i betonblandinger. Støbemix bliver derfor ofte brugt af murermesteren, når der er tale om mindre støbeopgaver. Støbemix består af en blanding af sten og sand.

Det er nemt at bruge støbemix, da det blot kræver, at du blander det med vand og cement. Det er dog vigtigt at tilpasse mængden af støbemix og cement til den enkelte opgave, for blandingsforholdet vil variere alt efter, hvilken opgave du står over for.

Generelt anbefales det at benytte blandingsforholdet 1:4 til almindeligt støbearbejde. Det vil sige, at du ved almindeligt støbearbejde skal bruge 1 del cement til 4 dele støbesand. Blandingsforholdet vil ændre sig afhængigt af hvor kraftigt et slid, der er på overfladen. Mængden af cement i blandingen skal nemlig øges jo større slid, der er på overfladen.

Filtergrus til dræning og afvanding

Da filtergrus har en drænende effekt, anvendes det typisk til dræning og afvanding. Hvis du skal etablere en terrasse, indkørsel eller lignende, kan du desuden anvende filtergrus som det øverste lag, inden fliser, belægningssten eller lignende lægges som det sidste lag.